„Príma“ či „oktáva“ nie sú latinské názvy

[ 25.9.2009, Ingrid Hrubaničová, Archív]

Iba jedna poznámka k vyhláške ministerstva školstva o zmene označení tried gymnázií. V SME vyšiel 18. septembra 2009 článok, v ktorom sa na túto tému vyjadrujú zástupcovia ministerstva školstva (hovorkyňa D. Španková), riaditelia gymnázií, odborníčka na školstvo z Konzervatívneho inštitútu aj študenti.

...

Výrazy príma či oktáva v slovenčine zdomácneli už dávno a správny výraz pre ne je „latinizmy", nie „latinské názvy".

...

Čítajte ďalej na stránkach denníka SME v článku zo dňa 25. septembra 2009 tu.