Už mám dosť tých všeobecných táranín o školskej reforme

[ 11.9.2009, Ingrid Hrubaničová, Archív]

Reforma, nové učebnice, ciele, koncepcie - drísty, drísty, drísty. Mám za sebou prvý týždeň nového školského roka. Moje dieťa chodí do tretieho ročníka. Neviem, či učebnice, ktoré mu pridelili, sú nové alebo staré. Čítanka je z roku 2008, Vlastiveda z roku 1994 a Prírodoveda z roku 1997. Nik ma v škole zatiaľ neinformoval, či moje dieťa bude reformované, alebo nie. Viem iba jedno. To, čo sa tu robí v štátnom vzdelávaní detí, je trestuhodné.

...

Čítajte ďalej na stránkach denníka SME v článku zo dňa 10. septembra 2009 tu.