Eurydice

[ 27.12.2006, Archív]

Eurydice je informačnou sieťou Európskej Únie o vzdelávacích systémoch. Táto sieť bola založená v roku 1980.

Základom bolo želanie Rady EÚ vytvoriť sieť na výmenu informácií a skúseností o vysokoškolskom vzdelávaní.

Od roku 1995 sa Eurydice realizuje v rámci programu Sokrates.

Eurydice má za cieľ byť informačným zdrojom, ktorý by prispieval rastu spolupráce členských krajín vo vzdelávaco-politickej oblasti.

Členskými štátmi sú: členské krajiny EÚ a štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Eurydice sa realizuje národnými úradmi a celoeurópskym úradom v Bruseli. Národné úrady zásobujú úrad v Bruseli s informáciami, ktoré sú tam spracované.

Eurydice je sieť o vzdelávacích systémoch, porovnávajú sa analýzy k špecifickým témam, ukazovatele a štatistiky o všeobecných problémoch v školskom sektore.

Eurydice nájdete v anglickej, nemeckej či francúzskej jazykovej mutácii tu.

Zdroj: http://www.europskaunia.sk/eurydic...