Teacher´s TV

[ 27.12.2006, Archív]

Špecializovaný televízny kanál v angličtine pre učiteľov. Teacher´s TV vysiela nonstop najmä programy o metódach učenia, o využívaní nových pomôcok a počítačovej techniky, o riadení škôl a o riešení zložitých situácií v triedach, napríklad v súvislosti so správaním sa žiakov.

Internetovú verziu Teacher´s TV nájdete tu.