ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2008

[ 4.12.2008, Archív]

Dňa 5. decembra 2008 zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) Ďalšiu správu s rankingom slovenských vysokých škôl Správa 2008 - Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt.

Viac informácií o správe nájdete tu.