Školské programy: Škola u Filipa, J. Bakossa 5, Banská Bystrica

[ 17.9.2008, Archív]

Informácie o školskom vzdelávacom programe, ktorý vypracovali na súkromnej základnej škole - Škole u Filipa, J. Bakossa 5 v Banskej Bystrici, nájdete tu.