PDF TRUNI: Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

[ 18.7.2008, Archív]

Projekt Pedagogickej fakulty Trnavksej univerzity v Trnave zameraný na prípravu rámcových vzdelávacích plánov v rámci Kurikulárnej transformácie vzdelávania na 8-ročných gymnáziách.

Na projektovej webstránke budú postupne zverejnené Rámcové vzdelávacie plány v nasledovných oblastiach:Viac sa o tomto projekte Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity dozviete tu.