Slovenské deti v prieskume prepadli

[ 4.12.2007, ČTK, Archív]

Slovenskí žiaci dosiahli v medzinárodnom prieskume znalostí PISA podpriemerné výsledky. Kým napríklad české deti boli spomedzi 57 testovaných krajín pätnáste, Slováci skončili na 30. mieste. Predbehli ich aj žiaci zo Spojených štátov, o ktorých sa v minulosti tradovalo, že vedia menej než Európania.

Čítajte ďalej v agentúrnej správe ČTK na stránkach SME.sktu.


Pôvodnú oficiálnu tlačovú správu o výsledkoch prieskumu PISA nájdete v angličtine na stránkach OECD tu

Viac o programe PISA nájdete na stránkach OECD tu.

Informácie o ďalších programoch a inciatívach OECD v oblasti vzdelávania nájdete tu a tu.