Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

[ 22.10.2017, Podujatia]

Nové školstvo organizovalo dňa 11. októbra 2017 ďalšiu prednášku s diskusiou v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému:Waldhofschule – škola pre všetkých
Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovaťNemecký vzdelávací systém pred niekoľkými rokmi nastúpil na cestu cieľavedomého posilňovania inkluzívnosti. Keďže v školstve majú najväčšie kompetencie jednotlivé spolkové krajiny a samosprávy, zabezpečenie rovnosti šancí a spoločného vzdelávania rozmanitých detí je primárne ich zodpovednosťou. Vo viacerých z nich sa rozširuje počet detí so špeciálnymi potrebami, ktoré sa vzdelávajú v bežných školách. Tie však na to dostávajú aj systematickú odbornú podporu. Výmena skúseností o procese budovania inkluzívnych škôl a siete podporných inštitúcií môže byť inšpiratívna aj pre slovenský vzdelávací systém, ktorý deklaruje veľmi podobné priority ako nemecké školstvo.


Prednášal:
Wilfried W. Steinert

konzultant spoločnosti Bildungsexperte pôsobiacej v Spolkovej republike Nemecko


Výstupy:
- videozáznam úvodného slova Petra Dráľa a prednáška s následnou diskusiou v nemčine
- prezentácia k prednáške v nemčine a verzia v slovečine
- fotogaléria z prednášky


Peter Dráľ: Videozáznam úvodného slova k prednáške


Wilfried W. Steinert: Videozáznam prednášky v nemčine


Wilfried W. Steinert: Prezentácia k prednáške v nemčine


Wilfried W. Steinert: Prezentácia k prednáške v slovenčine


Wilfried W. Steinert: Videozáznam diskusie po prednáške


Fotogaléria:O Wilfriedovi W. Steinertovi


Wilfried W. Steinert pôsobil ako riaditeľ školy Waldhofschule – Eine Schule für alle, ktorá sa pod jeho vedením transformovala zo špeciálnej na bežnú základnú školu vzdelávajúcu deti s rôznorodými potrebami, postihnutím aj nadaním. Škola, ktorá v Nemecku slúži za vzor spoločného vzdelávania rozmanitých detí, získala v roku 2010 národnú cenu Deutscher Schulpreis.


Wilfried Steinert je členom expertnej skupiny pre inkluzívne vzdelávanie pri nemeckej komisii UNESCO a pôsobí v porote Ceny Jakoba Mutha. Ako poradca pre inkluzívne vzdelávanie pôsobil vo viacerých nemeckých mestách a spolkových krajinách. Viedol taktiež Kompetenčné centrum pre ranú starostlivosť a rodinné poradenstvo.


V minulom roku vydavateľstvo Wolters-Kluwer vydalo jeho knihu Gute Schulen brauchen Inklusion – Inklusion braucht gute Schulen (Dobré školy potrebujú inklúziu – inklúzia potrebuje dobré školy).Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.
Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:


Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých – inšpirácie z Nemecka, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.