Pán učiteľ

[ 9.3.2007, Archív]

Ambíciou časopisu pre učiteľov, rodičov a žiakov, ktorý vychádza mesačne, je stať sa komunikačným médiom medzi čitateľmi a odborníkmi so záujmom vytvoriť potrebný priestor pre názory a podnety pre všetkých, ktorých sa téma školstva dotýka buď priamo, alebo sprostredkovane.

Viac sa dozviete na stránkach časopisu Pán učiteľ tu.