Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

25.10.2009 | Admin | Podujatia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval dňa 22. októbra 2009 v Pálffyho paláci v Bratislave diskusný konzervatívny klub so zameraním na témuAká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Pohľad do zákulisia experimentálneho overovania alternatívneho vzdelávaniaV príspevkoch panelistov odzneli okrem aktuálnych tém spojených s teoretickými východiskami waldorfskej pedagogiky i osobné skúsenosti rodičov detí, ktoré navštevovali waldorfské školy na Slovensku, v Čechách a v ďalších krajinách.
Súčasťou programu bola i analýza hodnotiacich správ z experimentálneho overovania waldorfskej pedagogiky v slovenskom školskom systéme a oboznámenie sa s poslaneckým prieskumom uskutočneným na waldorfskej škole v Bratislave.Vystúpenia pozvaných hostí:Zuzana Humajová
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, moderátorka diskusie


Videozáznam príspevku:


Soňa Nováková
matka bývalej žiačky waldorfskej školy


Videozáznam príspevku:


Marián Czére
Waldorfská škola Bratislava


Videozáznam príspevku:


Michaela Vaníčková
občanské sdružení Waldorf otevřeně


Videozáznam príspevku:


Eva Orbanová
Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt


Videozáznam príspevku:


Branislav Pupala
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity


Videozáznam príspevku:


Oľga Nachtmannová
poslankyňa NR SR (Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport)


Videozáznam príspevku:


Poznámka: Miron Zelina, garant experimentálneho overovania waldorfskej školy z Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského bol taktiež pozvaný, účasť v panelovej diskusii však nakoniec odmietol.
Diskusia /1. časť/


Diskusia /2. časť/


Ďalšie výstupy:
Audiozáznam vstupných príspevkov panelistov vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.
Mediálne výstupy:


12. október 2009


Konzervatívne listy: Branislav Pupala: Absurdné divadlo v alternatívnych školách


21. október 2009


KIosk: Zuzana Humajová: Načo nám je ministerstvo školstva?


webnoviny.sk/SITA: MŠ SR nevie, čo sa mu deje v rezorte, tvrdí inštitút


23. október 2009


TV Markíza: Rozhodnú o Waldorfskej škole (príspevok #15)


27. október 2009


Slovenský rozhlas: Alternatívne školstvo - diskusia v rámci relácie Kontakty


9. november 2009


Pravda: O alternatívnych školách vie málo aj ministerstvo


Pravda: Waldorfská škola - vyučovanie sa začína modlitbou


9. november 2009


.týždeň: Zuzana Humajová: Experimentálne bahno


Súvisiace výstupy:


Michaela Vaníčková: blog o waldorfskej škole


23. október 2006


.týždeň: František Šebej: Antropozofia a škola, bludov stodola


25. august 2008


SME.sk: Marián Czére: Waldorf nie je sekta (Rozhovor)

12. november 2008


Eva Orbanová: Infiltrácia duchovných obsahov do školských alternatív (formát PDF)


26. máj 2009


.týždeň: Miron Zelina: Myslím, že precenili hravosť (Rozhovor)


3. september 2009


Pravda: Alternatívne školy: Povolený experiment na deťoch
Mediálny partner:

Týždenník .týždeň
Podujatia

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)